. 05, 14

  .  05,  14

68, 14

. , , , .

, , .

?

, , , , . , , - , .

, , .

, . , , - !

.

,

-

, . , .

. . , - , , .

6, . , , . ,

, | .

1.

,

, . ?

2. 

. , ?

3. 

, oco6ehho ,

,

. , ?

4. 

V

. , ?

□ □

□ □

□ □

□ □

:

 

 

 

?
?