. 27, 18

  .  27,  18

6 . 6 , 6

, .

1 50 . . , .

,

. - - , . , .

-

, , .

.

.

4

1 00 . . ,

, npOTFKAET 6EpFMriHHOCTb. , .

50 - ,

, , , - .

45-50 -

. , , .

100 - ,

. 6.

1 50 - .

?
?