1994-11, 3

  1994-11,  3

-

,

,

Vokrug sveta (Around the World) Monthly Travels Adventures & SF Founded in 1861

: : .

:

. - ^ ()

-

,

:

.

.

.

..,

.

..

,

.

,

.

..

..

.. ,

..

..

.

,

..,

.,

. .

125015, , -15, ., 5, 16-

:

: 285-88-83 : 285-88-68 : 285-89-83 : 285-88-84 : (095) 285-09-30 5 Novodmitrovskaya str. Moscow, 125015

Phones: 285-88-83 285-88-68 Fax: (095) 285-09-30 .

, 1994 . 70142

via

10 000

0

.

.

, .

?

, . ...

.

wp

CAB0CTV1H

2 20

10

22 27 40

15 45

29

32

50 54

$ :

, , , . , .

200 9,94, . .94 84x1081/ 1 ϸ; , . 6,72. . . - . 2.$>. 85 000$, 42143. 2300{ ).

AG &.

-,

. 1^94( 1^64,

:

-. , . - , , k , , ^-0. ٸ ,

m

?
?