. 60, 16

  .  60,  16

, , , , .

.

, , .

- .

2

,

. : , . .

3

.

, .

4

,

, ,

,

.

5

, . , , .

6 , , . , , . vpobehb . - , , - .

, .

?
?