. 60, 17

  .  60,  17

69 6

, , . , .

, , . ckyka - . , , , , , .

, . ,  ^

, . 

6: . ,

, .

?

1. 

.

, ?

2. 

, - .

?

3. 

. ?

4.  !

. ?

?
?